Informace k výuce do konce školního roku

Od 11. května bude obnovena výuka ve škole pro všechny obory. Podrobné informace uvádíme v přiloženém dokumentu. Dále zde naleznete čestné prohlášení, které je nutné vyplnit před příchodem žáka na 1. hodinu.

Soubor ORGANIZACE VÝUKY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

Soubor ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: