Muzejní noc v Ingolstadtu

Druhá sobota v září patří tradičně evropským památkám. V německém Ingolstadtu je navíc spojena s Muzejní nocí, při níž jsou až do pozdních nočních hodin otevřena muzea a mají připravena zvláštní program. Již více než deset let se této muzejní noci účastní i naše škola. 

V Ingolstadtu po druhé světové válce zůstalo velké množství odsunutých německých obyvatel z českého pohraničí. Významná část z nich pocházela z Prachatic a okolí. Jejich potomci pak založili Heimatmuseum Niemes-Prachatitz - Vlastivědné domovské muzeum Mimoň - Prachatice. 

Vazba na Prachatice je o to silnější, že mezi Čechy v Ingostadtu i v současné době žijí prachatičtí. 

Jednou z Češek je paní doktorka Havelková, historička městského muzea. Na základě osobních vazeb vznikla spolupráce mezi muzeem a Prachaticemi, u které jsme od samého počátku. Každoročně vozíme do městského muzea výstavu žáků výtvarného oboru a zároveň na muzejní noci hraje některý z komorních souborů školy. V loňském roce Město Prachatice ukončilo nečekaně spolupráci, a tak jsme se letos poprvé vydali do Ingolstadtu sami.

Výtvarníci si připravili monotematickou výstavu keramiky "Hlavy" a obrazy inspirované přírodními motivy a strukturami. Zbyl čas i na prohlídku rozsáhlé expozice muzea, která obsahuje umělecké předměty a nálezy od pravěku až po expozici designu automobilky Audi.  

Flétnové kvarteto mezi tím vystoupilo před Prachatickým muzeem, kde jsme ještě po vystoupení popovídali s potomky odsunutých Němců. 

Snad jsme naší návštěvou trochu přispěli k udržení tradice, překlenování hranic, propojování kultur a k budování společné Evropy.