Organizace školního roku a informace k jeho začátku

Školní rok začne 2. září 2019.

- podzimní prázdniny: 29.-30.10. 2019

- vánoční prázdniny: 23.12.2019-3.1.2020

- pololetní prázdniny: 31.1.2020

- jarní prázdniny: 3.-7.2.2020

- velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.4.2019 (pátek 10.4. je státním svátkem)

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU:

Níže je uveden rozvrh Přípravné hudební výchovy, Hudební nauky a Pěveckého sboru. 

Pro nově přijaté žáky a jejich rodiče pořádáme informační setkání 2.9. od 16:30 v koncertním sále ZUŠ Prachatice. (1. patro přes pavlač)

Rozvrh individuální výuky v Hudebním oboru a rozvrhy Tanečního a Výtvarného oboru je nutné domluvit přímo s vyučujícími. 2.9. budou ve škole od 9:00. Ve Lhenicích začínáme z organizačních důvodů až 9.9.2019