Výuka od 10. května

09.04.2021

Milí rodiče, milí žáci,

od pondělí 24. 5. 2021 se v ZUŠ umožňuje prezenční výuka ve skupině maximálně 10 žáků.

Výuka bude tedy organizována takto:

Hudební obor: individuální předměty ve škole (hra na nástroj, zpěv), soubory a pěvecký sbor ve skupinách maximálně deseti žáků. Hudební nauka stále on-line (ponecháme ji v tomto režimu do konce školního roku, protože bychom kvůli posledním pěti setkáním úplně předělávali rozvrh celé školy)

Výtvarný a taneční obor: prezenční výuka ve škole - ve skupinách o max. deseti žácích.

Ochrana zdraví a prevence šíření COVID-19:

Povinnost preventivního testování žáků se na prezenční výuku do deseti žáků nevztahuje.

Nadále platí nutnost dodržování aktuálních mimořádných opatření MZd - používání adekvátních ochranných prostředků dýchacích cest ve všech prostorách školy (respirátorů nebo zdravotnických roušek u dětí do 15 let), dodržování rozestupů, časté mytí a dezinfekce rukou apod. Zároveň vás prosíme, aby žáci nesetrvávali v prostorách školy déle, než je nutné, a maximálně respektovali domluvený čas výuky/konzultace.

Do školy nemohou vstoupit žáci a osoby s příznaky akutního respiračního onemocnění. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Žáci do 15 let musí mít chirurgickou nebo nano roušku, žáci od 15 let respirátor FFP2. Rodiče mohou do školy vstoupit jen za mimořádných podmínek po předchozí domluvě s vyučujícím nebo s vedením školy.

Jakub Weiss, ředitel školy