Výuka od 25. listopadu - informace - průběžně aktualizováno

20.11.2020

Milí rodiče, milí žáci,

Od 25. listopadu bude výuka probíhat následujícím způsobem:

Hudební obor - individuální výuka hry na nástroj a sólového zpěvu (1 učitel + 1 žák + max. 1 rodič), souborová hra a pěvecký sbor  - distančně nebo formou individuálních konzultací.

Výtvarný obor - distanční výuka pokračuje, doplněna bude o individuální konzultace s panem učitelem podle připraveného harmonogramu.

Taneční obor -  distanční výuka - kombinovaná forma formou online lekcí a technických cvičení, online výuky v reálném čase přes Skype, elektronické materiály e-mailem. V omezené míře budou realizovány individuální konzultace.

Ve škole je po celou dobu pobytu povinnost nosit roušku! Výjimka platí jen při výuce zpěvu a hry na dechový nástroj. 

Dále nabízíme díky Krajskému úřadu pro žáky s velmi špatným připojením k internetu datové SIM karty s 50 GB mobilního internetu na měsíc

Prosím, pokud budete mít na srdci jakoukoliv starost a trápení, které se týká našeho vyučování,  nebojte se obrátit na vedení školy.

Děkujeme předem za otevřenost a spolupráci. Bez oboustranné komunikace nemůže výuka adekvátně fungovat. 

Jakub Weiss, ředitel školy