Výuka od 12. dubna

09.04.2021

Milí rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se v ZUŠ umožňuje individuální prezenční výuka v hudebním oboru (jeden žák a jeden pedagogický pracovník) - kromě sólového zpěvu a individuální konzultace v tanečním a výtvarném oboru (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Výuka bude tedy organizována takto:

Hudební obor: individuální předměty ve škole (hra na nástroj), Hudební nauka, soubory a sólový zpěv distančně jako doposud. U sólového zpěvu se budeme snažit využít možnosti individuálních konzultací, ale nařízení Ministerstva zdravotnictví zakazuje ve škole výuku zpěvu i v ZUŠ.

Výtvarný a taneční obor: dále pokračuje distanční výuka v prostředí Google učebny a individuální konzultace si budou paní učitelka Pilátová i pan učitel Žák organizovat operativně podle možností, situace a potřeby.

Ochrana zdraví a prevence šíření COVID-19:

Povinnost preventivního testování žáků se na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nevztahuje.

Nadále platí nutnost dodržování aktuálních mimořádných opatření MZd - používání adekvátních ochranných prostředků dýchacích cest ve všech prostorách školy (respirátorů nebo zdravotnických roušek u dětí do 15 let), dodržování rozestupů, časté mytí a dezinfekce rukou apod. Zároveň vás prosíme, aby žáci nesetrvávali v prostorách školy déle, než je nutné, a maximálně respektovali domluvený čas výuky/konzultace.

Do školy nemohou vstoupit žáci a osoby s příznaky akutního respiračního onemocnění. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Vstup do školy je umožněn jen žákům a zaměstnancům. Žáci do 15 let musí mít chirurgickou nebo nano roušku, žáci od 15 let respirátor FFP2. Rodiče mohou do školy vstoupit jen za mimořádných podmínek po předchozí domluvě s vyučujícím nebo s vedením školy.

Jakub Weiss, ředitel školy