DOKUMENTY

Školní vzdělávací program

Školní řád

Úplata za vzdělávání (školné) od r. 2019/2020 - obory i doplňková činnost

Vyhláška o Základním uměleckém vzdělávání

Zřizovací listina ZUŠ Prachatice - aktuální znění

Univerzální žádost pro rodiče (částečné uvolnění z předmětu, ukončení, přerušení studia, osvobození)

Inspekční zpráva z kontrolní činnosti v roce 2018

Směrnice ředitele školy pro vyřizování stížností