DOKUMENTY

Školní vzdělávací program

Školní řád

Vyhláška o Základním uměleckém vzdělávání

Zřizovací listina ZUŠ Prachatice

Univerzální žádost pro rodiče (částečné uvolnění z předmětu, ukončení, přerušení studia, osvobození)

Inspekční zpráva z kontrolní činnosti v roce 2018