PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

Chtěli byste přihlásit vaše dítě ke vzdělávání v naší škole? 

2. června (Lhenice) a 3. června (Prachatice) 2020 od 14 do 18 hodin organizujeme zápis spojený s ověřením talentových předpokladů. K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně, ale již nyní se můžete přihlásit elektronicky přes níže uvedený odkaz. Urychlíme tak celý zápisový proces, přihlášku jen na místě podepíšete.

- Přihlašovat můžete děti od 5 let.

- V přihlášce vyberte obor - HUDEBNÍ - VÝTVARNÝ - TANEČNÍ

- V hudebním oboru je nutné vybrat studijní zaměření. 

- Pokud přihlašujete dítě, kterému na začátku školního roku ještě nebude 6 let, vyberte Přípravnou hudební výchovu. U tanečního a výtvarného oboru nemusíte nic volit, upravíme sami.

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k277