PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ


Výsledky zápisu na školní rok 2023/2024 (průběžně doplňováno o jednotlivé obory):

Během léta a začátkem září mohou být přijati ještě další žáci, podle počtu uvolněných míst. Rodiče budeme kontaktovat individuálně.