PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ


Zápis na školní rok 2024/2025 proběhl 3. a 4. června 2024. 

Pokud jste nestihli zápis v řádném termínu, obraťte se na vedení školy.VÝSLEDKY LETOŠNÍHO ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU NA TÉTO STRÁNCE.