PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

Chtěli byste přihlásit vaše dítě ke vzdělávání v naší škole? 

2. června (Lhenice) a 3. června (Prachatice) 2020 od 11 do 18 hodin organizujeme zápis spojený s ověřením talentových předpokladů.

- !! POZOR !! Opatření proti šíření koronaviru 

  1. hudební obor - přítomnost dítěte u zápisu je nutná, zájemci budou přicházet k zápisu na přesný čas, který zvolí  při vyplňování elektronické přihlášky. Tím zabráníme větší kumulaci lidí ve škole.
  2. taneční obor - přítomnost dítěte u zápisu je nutná, zájemci budou přicházet k zápisu na přesný čas, který zvolí při vyplňování elektronické přihlášky. Tím zabráníme větší kumulaci lidí ve škole.
  3. výtvarný obor - přítomnost zapisovaného žáka není nutná. Rodič přinese do školy v čase zvoleném na přihlášce alespoň dvě kresby nebo malby zapisovaného dítěte.

- Přihlašovat můžete děti od 5 let.

- V přihlášce vyberte obor - HUDEBNÍ - VÝTVARNÝ - TANEČNÍ

- V hudebním oboru je nutné vybrat studijní zaměření. 

- Pokud přihlašujete dítě, kterému na začátku školního roku ještě nebude 6 let, vyberte PHV1 - Přípravnou hudební výchovu. U tanečního a výtvarného oboru nemusíte nic volit, upravíme sami.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU: https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k277