PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ

Chtěli byste přihlásit vaše dítě ke vzdělávání v naší škole? 

Na začátku června organizujeme zápis spojený s ověřením talentových předpokladů. K zápisu se můžete přihlásit elektronicky přes níže uvedený odkaz.

- Přihůašovat můžete děti od 5 let.

- V přihlášce vyberte obor - HUDEBNÍ - VÝTVARNÝ - TANEČNÍ

- V hudebním oboru je nutné vybrat studijní zaměření. 

- Pokud přihlašujete dítě, kterému na začátku školního roku ještě nebude 6 let, vyberte Přípravnou hudební, výtvarnou nebo taneční výchovu.

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k277