INFORMACE

Školní rok začíná stejně jako ve všech základních a středních školách, tedy 4. 9. Organizace výuky - prázdniny a svátky - se shoduje s běžnou výukou v ZŠ.