Hmatatelná historie

14.05.2019

V úterý 14. května se nám podařilo uskutečnit už druhý díl našeho putování za historií hudebních nástrojů - konkrétně varhan. V minulém roce se sešla výborná parta žáků a nás zajisté neméně výborných učitelů... :-) Navštívili jsme a prakticky ozkoušeli hru na varhany v Prachaticích, ve Vodňanech a na Lomci.

Tentokráte nám byl poslán do cesty skvělý člověk, znalec varhan a výborný varhaník Mikoláš Troup, který nosí v kapse mimo jiné i klíče od kláštera Zlatá Koruna. Snad nejen pro nás učitele, ale i pro žáky byla zajímavá možnost dotknout se dějin. A to doslova. Klášter ve Zlaté Koruně skrývá ve svých zdech krásné autentické barokní varhany, kterých se opravdu po naší střední Evropě moc nevyskytuje. Vlastně jsou svého druhu už jediné... Jsme rádi, že si na ně žáci mohli zkusit zahrát, navíc s bravurním výkladem varhaníka Mikoláše, a pro nás učitele bylo nabíjející jejich nefalšované nadšení.

Střídavě se zvukem varhan se rozezněl historickým prostorem i sbor saxofonů hrající upravené historické skladby z kancionálu. Zahrát si v obrovské lodi středověkého kostela byla zkušenost ojedinělá pro učitele a doufejme i pro žáky. Vůbec je zajímavé pozorovat malé i starší, už téměř dospělé žáky, jak na ně působí okamžik, kdy jsou doslova konfrontováni s dotykem dějin v tom dobrém slova smyslu. Snad se na nás na všechny při našem pracovním výletu přeneslo alespoň trochu uvědomění, že nebýt takové pracovitosti, přemýšlivosti, dovednosti a zjevné vnitřní síly našich předků, nebyli bychom tam, kde nyní jsme. A že máme na co být hrdí. V onom úterním odpoledni ve Zlaté Koruně jsme cítili, že můžeme být hrdí i my, v tu chvíli učitelé, na ty, co jdou po nás, v tu chvíli na naše žáky...

Pavel a Jindra Pavelkovi