Jak učíme na dálku?

03.04.2020
Milí čtenáři, máme za sebou asi deset dnů pokusu o výuku na dálku. Hned na začátek chci všem - učitelům, rodičům, dětem - velice poděkovat. Jak spolu komunikujeme, je vidět, že jsme na sebe milí, rádi se slyšíme/vidíme, snažíme se navzájem podpořit, pomáhat si a to vše přenášíme na naše děti. 
Všichni se učíme, děláme chyby a z nich si bereme ponaučení. Jsme na tom vlastně úplně stejně jako ty děti. Obohacujeme se navzájem. Sdílíme prožitky, úspěchy i neúspěchy. A to je - podle mne - podstata lidského, partnerského a moderního vyučování. Máme ji v sobě. 
Pokud k tomuto chcete připojit své osobní zážitky a zkušenosti, prosím, pošlete mi je na email a pokud budete souhlasit, já je zde anonymně zveřejním. Cokoliv z Vašich nově získaných zkušeností nás druhé může obohatit a třeba i povzbudit. 
Už se těším, až se společně setkáme, oslavíme narozeniny Jana Amose a ze tříd se budou linout nesourodé zvuky.
Opatrujte se!

Jakub Weiss