Šablony II ZUŠ Prachatice

05.11.2018

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009577

Realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Celková výše dotace: 703 672 Kč