Testujeme slovní hodnocení

01.03.2022

V letošním školním roce jsme poprvé všichni pedagogové zkusili na pololetním vysvědčení doplnit známku i slovním hodnocením. Chceme, aby rodiče i žáci dostali lepší informace o výsledcích vzdělávání. Zkušenosti jsme sbírali z předešlých let, kdy jsme zkoušeli psát k vysvědčení na konci roku osobní dopisy. Je to pro nás nové téma k diskuzi a probádání. Mnoho z nás se tématu hodnocení věnuje intenzivněji již několik let. Stále se učíme a nové pohledy na výchovu a vzdělávání nás také rozvíjejí a ukazují nový směr. 

Kateřina Weissová, učitelka hry na flétnu