Za poznáním do dánské Kodaně

06.11.2023

Během podzimních prázdnin jsme díky projektu EU vyrazili za poznáním do dánské Kodaně. K osmadvaceti žákům a dvěma učitelům se v rámci své dovolené přidalo ještě dalších deset zaměstnanců s rodinnými příslušníky, a tak nás z Malého náměstí 26.10. ve 4 hodiny ráno odjíždělo téměř padesát. 

Hned po příletu do Kodaně jsme se vypravili do Národní galerie výtvarného umění, kde jsou k vidění skvosty od Rembrandta, Picassa, Muncha a dalších slavných malířů. Po ubytování jsme zvládli ještě večerní prohlídku centra (historická budova hlavního nádraží, designová budova AxelTower, procházka centrem kolem divadla do starého přístavu Nyhavn, po nábřeží k moderní budově opery).

Druhý den jsme začali naši procházku u sochy Malé mořské víly (podle pohádky H. Ch. Andersena) a pokračovali přes historickou vojenskou pevnost, královský zámek Amalienborg ke korunovačnímu kostelu Frederikskirke. Odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna šla po nábřeží kolem bohémské Christianie ke kostelu Spasitele (s unikátním vnějším schodištěm na věž a vyřezávanými varhanami), druhá přes zámek Christiansborg, starou burzu do královské knihovny zvané "černý diamant". Nejstarší výtvarnice stihly ještě rychlou návštěvu muzea antických a egyptských památek - Glyptotéka.

O luxusní závěr celého dvoudenního programu se postaral dánský rozhlasový orchestr. V koncertní síni dánského rozhlasu pod vedením dirigentky Barbary Hannigan provedli skladby Haydna, Debussyho, Ligetiho a Messiaena. Orchestr podpořily skvělým výkonem sólistky zpěvačky i pěvecký sbor.

Po krátké noci jsme ve sváteční sobotu 28.10. vyrazili domů a se svítáním doletěli zpět do Prahy.

Foto: my různí účastníci zájezdu